Опит за социална „танка“

Дошло е време,
човек за да не лъже
другите, себе

си да лъже... Свръхболѝ,
но е и по-малко зле...

Категория: