Поезия

КЪМ СЪРЦЕТО КЛЮЧЪТ

„Обичам те!“
е към сърцето ключът!

С
„Обичам те!“
в живота ще сполучат!

„Обичам те!“
е и сърцесветлѝкът!

С
„Обичам те!“
искрят и сърцеблѝкат!

„Обичам те!“
всемирно тържествува!

С
„Обичам те!“
в живота се добрува!

„Обичам те!“
спасява и споява!

С
„Обичам те!“
душа в БОГ пребивава!

ОТ РАДОСТ

когато бебче
се роди — от радост за
живот изплаква

.........................................

алтернативно:

когато бебче
се роди — изплаква за
живот (от радост)

ЧИСТОТАТА

чистотата
на сълзата
бори се
с горчивината

ГОРКА̀ТА

пара̀та —
горка̀та —
способства
за
робства

..........................

алтернативно:

за
робства
способства
пара̀та —
горка̀та

ВЕСТНИЦИ

Куче вестници разнася
и с любов го прави! —
Ѝма о̀бична нагласа
и добрѐйши нрави! —

Нѐмощния да оближе,
да му джафне вѐдро
и с очи да го прониже —
на сърцатост щедри!

Вестници разнася куче! —
Припка с жар и през глава!
Кой ли вятър го довя?! —
В днешно време — рядък случай!...

В „ДЕВЕТ ОСМИ“ ТАКТ

любовта —
двигателят
вечен

ВЕЧНИ

вечни — обич и
любов — двигател(к)и и
съзидател(к)и

НЕЛОВКО

грехът се
почувства
неловко

от тебе —
за РА̀Я
призовко —

и спретна
за а̀да
молба — но

отхвърлена
тя бе
отрано

В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

на народеца
дариха външни сили
безизходица

................................................

на
народеца дариха
външни сили безизходица

ОТЛИТА ЛЯТОТО

Отлита лятото
и Райчо се снижава,

и свети някак си
по-полегато.

В сърцата лятната
жарава избуява

копнежно и с мечта
за ново лято!

Отлита то и от
на Райчо топлотата

поемат без предел
и съкровено,

благоговеещи
и сетивата!

И то отива си
успокоено!

.......................................

Отлита лятото,
отлита!

И пак ще дойде! —
Непременно! —

И ще е
любвеозарено! —

За обич, радост
и
възхита!

Pages

Subscribe to RSS - Поезия