Поезия

ОПИТ ЗА РОПАЛИК И РЕЦИПРОЧЕН РОПАЛИК

да
се поправиш —
зло — от теб
завѝси — можеш — помислѝ си

............................................................

алтернативно:

от
теб завѝси —
зло — да се
поправиш — можеш — помислѝ си

............................................................

да се поправиш — зло —
от теб завѝси —
можеш — помислѝ
си

.............................................................

алтернативно:

от теб завѝси — зло —
да се поправиш —
можеш — помислѝ
си

ДА СЕ ОБИЧАТ

да се обичат —
тъй е лесно — бият ли
сърца възкресно

СВЕТЍ ГЕОРГИ

Ех, теб сполай ти,
сполай,
Георги Светѝ,

робски
„световен нов ред“
в ад залостѝ

или където
ти самият
речеш,

за да е пак
на Земята
БО̀ЖИ градеж!...

НА̀Й

любовта
оНА̀Йва

ДОСТИГА СЕ

„НА̀Йско“ е да се
прости — достига се до
БО̀ЖИ висоти

ТРАЕ

трае ЛЮБОВТА
във времепространството
БО̀ЖИИ лета̀

...........................................

БО̀ЖИИ лета̀
във времепространството
трае ЛЮБОВТА

ПРОШКАТА

който обича —
прощава — че прошката
душеспасява

СЛЪНЦЕСИНЕВА̀ТА

благословена
слънцесинева̀та
сърцесъкровѐна

ДВОЙКИ

в живота много
двойки пишат се и се
поправят — за да

гордост отрезвяват и
за да душеспасяват

ЦВЕТЯ

цветя —
пред прелестта им
нека се покаем

Pages

Subscribe to RSS - Поезия