June 2015

осезава

Осезава от
малкото красота... и
прашинка дори...

СИАМСКИ БЛИЗНАЦИ /по Г. Бербенков/

Имам ли аз,
да имаш и ти.
Имаш ли ти,
да имам и аз...

ПРЕЗ ЧУДНОХУБАВИЯ МЕСЕЦ МАЙ, Хайнрих Хайне, превод от немски език

„Im wunderschönen Monat Mai...“ - Heinrich Heine

През чуднохубавия май,
разпукнал всяка пъпка,
в сърцето ми любов бе
изгряла с ведра стъпка.

През чуднохубавия май
със свян-душеущърбка
сред птичи хор разкрих ѝ
копнеж и страст, и тръпка.

НАШЕНСКА РЕЦЕПТА

Колкото повече се издигаш,
толкова повече задигаш.
И обратното...

СЪТВОРЯВАНЕ

Твори за хората добри,
дори и без пари...

***

на Любовта Ѝ
най приляга - дейна да
е и Вест Блага

КАНТАРЪТ

Другите виждат повече нашите слабости,
а ние - нашите предимства. Животът е
привеждане на кантара в изправност...

прищявка на държанката на богаташа

Тя:
„Океан!!!“...

Той:
„О кей, Ан!“...

Свещена война, Василий Лебедев - Кумач, превод от руски език

Стани, страна огромна в миг!
Стани на смъртен бой
с фашистката тъма - на щик!-
С проклетниците - рой!

Да закипи като вълна
достойно яростта!
Свещена води се война
за род и за света.

С тях два враждебни полюса
сме в битка, в бой и в рат,
за мир и ден свръхборим се,
а те - за мрак и ад.

С отпор, людемъчители,
урок ще ви дадем!
Насилници, грабители;
и злото ви ще спрем!

Полята ни просторни враг
не тъпче! Не летѝ
и чернокрил, че знае как
Родината мъстѝ!

ЗВЕЗДИТЕ

Звездите неподвижни
блестят в безкрайността
и гледат се с копнежни
очи на любовта.

Блестящите възторзи
на свой език мълвят,
на който филолози
не могат да четат.

Но сричам аз, обаче,
езика несравним,
тъй както първолаче
буквара свой любим!

Хайнрих Хайне
/по превод от немски
на rhymefan/

Pages