Свещена война, Василий Лебедев - Кумач, превод от руски език

Стани, страна огромна в миг!
Стани на смъртен бой
с фашистката тъма - на щик!-
С проклетниците - рой!

Да закипи като вълна
достойно яростта!
Свещена води се война
за род и за света.

С тях два враждебни полюса
сме в битка, в бой и в рат,
за мир и ден свръхборим се,
а те - за мрак и ад.

С отпор, людемъчители,
урок ще ви дадем!
Насилници, грабители;
и злото ви ще спрем!

Полята ни просторни враг
не тъпче! Не летѝ
и чернокрил, че знае как
Родината мъстѝ!

Към гнилата фашистка гмеж
куршум в чело ехтѝ!
Човечество, ще разбереш
как злото в гроб кротѝ!

С все сила нека ги сломим,
с душа, сърце и плам!
Земята родна да спасим,
Съюзе наш голям!

На бой огромната страна,
на смъртен тръгва бой
срещу фашистка тъмнина
и мощ, и орди - рой!

Да закипи като вълна
достойно яростта!
Свещена води се война
за род и за света!

Категория:

Comments

Прекрасен превод, rhymefan! И точно за днешния трагичен, но и велик победен бъдещ ден!

Pages