April 2015

опит за „акро-нава“

Любовта
Е
БОГОдълговечна

( *** )

разделите
набръчкват
любовта

ЧАСТ И ЦЯЛО

Част сме от Бога,
но не целият,
както Бог е в нас,
но не изцяло...

РИФОРМИ

Всички бездушни старания
почват с фалшиви послания
и носят човешки страдания.

ЧОВЕКЪТ /по rhymefan/

Човещина и човечност,
значи човешка вещина
и човешка вечност,
т. е. вечна вещина.

едно е повече от две

човещина

човечност
е

и
вещина

опит за „римуван хексаметър в рамка на хайку“

в локва - с попòва
лъжичка играе си
щъркел на жмичка

..........................................

тъй и животът
„зарѝт“ е на котки и
мишки с игрите

( *** )

любовта
временадживително
вълшебства

КНИГАТА /по rhymefan/

Божата Книга
е извор на всичките
Книги Човечни!

ШЕГАТА /по Г. Бербенков/

Шегата развеселява, спасява и ранява, но не убива.
Убиват високомерието и безхаберието към шегата.

Pages