Поезия

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ

най-големият —
мамо — златотърсач е
БОГОтърсачът

СЛОВАТА ПРЯКО ПРАВИЛАТА

словата
омиротворяват

колчем
оримотворяват

...........................................................

същата рима в рамка на „хайку“:

словата оми-
ротворяват — колчем о-
римотворяват

ОТРЕЗВЯВАНЕ

отрезвяване —
в една страна ситнежът
твърде бавен е

СЪВЕСТТА — В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РОПАЛИСТИЧНО

вродена болест
съвестта е — и без лек —
и (в)се ридае

..........................................

вродена
болест съвестта
е — и без
лек — и (в)се ридае

ЛЕТНИТЕ

летните жеги
с море се лекуват и
в него кротуват

...........................................

ропалистично:

летните
жеги с
море се лекуват
и в него кротуват

КИТЕН — РОПАЛИСТИЧНО

отново
Китен предвещава
красоти и приковава

отново
Китен приласкава
прелестѝ и запленява

отново
Китен завладяващо
тупти и озвездява

ПРОХЛАДА

Под буки високи,
небето подпрели,
поляни широки
разстилат постели.

От нейде полъхва
прохладен зефир
и сякаш въздъхва
космичната шир.

Повеждат звездите
красив хоровод,
тъй както мечтите
човешкия род.

ХОРЕЙ, ЯМБ И РОПАЛИСТИКА

някому
ДОБРО да
пожелаеш — е свещенодействие

.....................................................................

свещенодействие е — някому
ДОБРО да
пожелаеш

НАЙ

най е добре да
те връхлети щастие
на име любов

.......................................

алтернативно
ропалистично:

най
е добре
да те връхлети
щастие на име любов

.......................................

алтернативно —
„хорей“ в рамка
на „хайку“ :

най-добре е да
те щастие на име
обич връхлети

И НИЩОТО

и нищото на
обич се надява и
я осезава

и нищото се
на любов надява и
я благославя

Pages

Subscribe to RSS - Поезия