October 2016

СВЕТОВЕ

Вътрешният и външният свят са свързани. Можем да
градим вътрешния свят дори при разрушен външен, но
не можем да градим външния при разрушен вътрешен.
Щастието е съществуване и изграждане на вътрешния
и външния свят едновременно и хармонично...

Дръж се...

Оклюмал ли си,
изправѝ се, дръж се, дръж
и утвърдѝ се!...

Недей...

Недей унива,
че не ти отива, а
и че не бива...

СЪВЕСТТА

на висота си -
договориш ли се и
със съвестта си

КНИГАТА

Всеки, прочел една книга,
става за премиер човека,
но за премиер - юначага
трябва цяла библиотека...

ГЪЛЪБИ

от очите на
БОГ се ронят гълъби
на мира към нас

...............................................

към нас гълъби
на мира се ронят от
очите на БОГ

НАСЍТА

(В)
ЛЮБОВТА

насѝта
няма -

нè

сред
вода
земя
и
висинè

По „Камъкът си тежи на мястото“ или РОДИНА и изселници

Камък на място
тежи си. Олеква, щом
мръдне... Личи си ...

В милото място -
бездомен - остава за
камъка спомен...

Мястото ще се
затули от чужди и
свои акули...

Камък на място
тежи си. Ех, камъко,
спри, помисли си!...

СВОБОДАТА

------------е------------
--------сърцата--------

ДОБРОТВОРСТВОТО

добротворството
е БОГОвдъхновено
люделюбие

Pages