НАСЍТА

(В)
ЛЮБОВТА

насѝта
няма -

нè

сред
вода
земя
и
висинè

Категория: