ГЪЛЪБИ

от очите на
БОГ се ронят гълъби
на мира към нас

...............................................

към нас гълъби
на мира се ронят от
очите на БОГ

Категория: