September 2016

Значещ

Човек е значещ
чрез труда си, в който влял
е обичта си!...

ДЕН НА СЪРЦЕТО

Голямо е сърцето
за любимите хора
и светът човечен.
Без тях отеснява.

И дъгата

и дъгата след
дъжд пред излъчването
ти се оттегля

Държава

БОГ ли законът
във всяка държава е,
тя процъфтява!!!

Нюанси

Не се ли ѝме
споменава, ориста
му е - забрава...

Добро не се ли
споменава, ориста
му е - забрава...

Злодей не се ли
споменава, ориста
му е - забрава...

Не се ли злото
споменава, ориста
му е - забрава...

.....................................

Но ГОСПОД БОГ СЕ
споменава! - НЕМУ È
и вечна слава!

Достолепието

от доходността
достолепието не
се определя

Нашите деца

безопасността
на нашите деца се
гуши в любовта

ЕСЕННА ПРИКАЗКА

Най-красива на света
е кралица Есента,
а пък жрица в любовта
е сестра й Пролетта.

Но след златната кралица
властва зимната царица,
после като феникс-птица
грейва слънчевата жрица.

Състояние

любовта още
е в състояние на
несъвсèмие

ДИКТАТУРИ

Стига с тези диктатури,
властавщи чрез креатури:
преди на пролетариата,
а днес отново на парата!
Човек жадува свободата,
както пустинята водата...

Pages