Държава

БОГ ли законът
във всяка държава е,
тя процъфтява!!!

Категория:

Comments

Звучи съвсем библейски, rhymefan!
Ето още един вариант:
Всяка държава,
щом Бог е законът й,
тя процъфтява!

Pages