И дъгата

и дъгата след
дъжд пред излъчването
ти се оттегля

Категория: