Нюанси

Не се ли ѝме
споменава, ориста
му е - забрава...

Добро не се ли
споменава, ориста
му е - забрава...

Злодей не се ли
споменава, ориста
му е - забрава...

Не се ли злото
споменава, ориста
му е - забрава...

.....................................

Но ГОСПОД БОГ СЕ
споменава! - НЕМУ È
и вечна слава!

Категория:

Comments

Адмирации за нюансите и основното, rhymefan!
Основното е
на къщата темелът,
но и таванът...

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за съпричастността Ви и за насърчителните думи!
И с Ваше позволение - една „ямбова“ ритмика по Вашето последвало слово:

По Angel Popov -

„Основното е
на къщата темелът,
но и таванът...“ :

Основното на
къщата темелът е,
но и таванът...

Благодаря за ямбовата ритмиката,
подчертаваща смисъла, rhymefan!
Очевидно не случайно е измислена
всяка поетична и друга ритмика...

Pages