March 2014

( *** )-Хосе луисд Винсент-(Испания)

мълнии
шумът на дъжда
изчезва

( *** )

Додето смъртта
разделѝ ги , крепѝ ги
една ЛЮБОВТА !!!

по ѝзповед на `юноша пред своя с`ъдник - ЛЮБОВТА

Как ѝскам да се обясн`я
на туй девойче мѝло !
Но се предателски свен`я ,
а в гърлото - горчѝло ...

Ще я обѝдя , без да ща ,
пък тя не заслужава .
Ще си мълча за тез' неща -
дано не се познава .

Ден , два от хубостта крада ,
като я съзерцавам ,
но в трети губя ѝ следа -
самотен си оставам .

А тя е хубава една ! -
Повтарям си безмълвно .
Нагледах се на свят дребнав ,
пък тя ме тъй погълна ...

( *** )

С`амо скромността
е качество , което
не притежава(т) ...

( *** )

радостна тъга ...
тъжна радост ... плач - смешнѝк ...
смях плачлѝв ... - жив`от ...

( *** )

Има ли мир след
омиротворѝтелно (респектѝвно : - омиротровѝтелно)
нато-р`яване ?...

( *** )

сама душата
себе си не топли и
я давят вопли

благослов`ени всѝчки

млад`енческо-млад`ежки
увлеч`ения

млад`енческо-млад`ежки
посвещ`ения

млад`енческо-млад`ежки
огорч`ения

млад`енческо-млад`ежки
въждел`ения

ОБЍЧАЙ !

Тази рѝма
м`оли се
да бъде ч`ута !

Тази рѝма
е от всеки дѝшащ
знайна !

Тази рѝма
вярва ,
че не `е
над`ута !

Тази рѝма
зн`ачи
бъдност
урожайна !!!

( *** )-Удо Венцел-(Wenzel,Udo)-превод от немски език

Слънцез`алез .
Сияещите лица
побледняват отново .

Pages