( *** )

С`амо скромността
е качество , което
не притежава(т) ...

Категория: