August 2014

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ АВГУСТ

от ỳтре „Р“`ъ-то ще разхлàжда
за òсем мèсеца напрèд
сърцàта

и нèка отсегà подклàжда
на мѝговете сèтне
топлотàта

( *** )

щастието не омръзва

.............................................................

акро-разновидност :

Не
Омръзва
Щастието

( АКРО*** )

Усмивката
Мироглед
...............................
Е

( *** )

тъгува книга
електронна по ръка
човешки топла

( *** )

Не дàва прàх да
пàдне върхỳ Ви , бѝл тò
и от Везỳвий !...

( *** )

най-силно да се
пожелае е може
би чрез молитва

БЪЛГАРИЯ

Моята Родѝна е България !
Нея аз обѝчам най-най-най !
Храбри люде някога създали Я ,
за да БЪДЕ Тя чрез нас безкрай !

Ти , Родѝно моя , си съкровище
от най-пѝщна щедрост на духà !
Твоята Любов вселеннотòплеща
ме крепѝ и ми поѝ дъхà

с хубостите Твои благоденствени ,
с песни и шевѝци , Теб красящи !
Ти си всемъжествена , всеженствена ,
свята , мъдростна , животрептяща !...

ЛЮБÒВООБИЧТÀ* :

„Към
РÀЯ
ДЕРЗÀЯ !!!“

----------------------------------------

опит* за ропалически текст в стил „НÀВА“

=============================

опит** за вмъкване на заглавието и
текста в рамка на „хайку“ :

И изповяда
ЛЮБÒВООБИЧТÀ : „Към
РÀЯ ДЕРЗÀЯ !!!“

НА ЕДИН ВЪОБРАЖАЕМ СВЕТЕЦ , РОЖБА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

В този свят тревожен ,
на войнѝ подложен ,
трябва да живееш
и да оцелееш .

Но си глух и сляп ,
ням си и си хром -
нямаш нито хляб ,
ни вода , ни дом .

Имаш самота .
Нямаш сетива .
Но ще спреш смъртта
с чувства и слова -

в нас от теб внушени ,
в нас от теб вградени -
сляп , но в нас вторàчен
по вълшебен начин ...

.................................................................

ЍМАШ ! сетива ! -
Те духовност раждат !
Раждат синева
и ЛЮБОВ подклаждат !

СМЕХЪТ /по rhymefan/

Човек безгрешен,
не даващ повод смешен,
съвсем е сгрешен...

Pages