( *** )

... овеществени
думите да бяха ... , да
е РАЙ отдавна ...

Категория: