(***)

"Пътят към Р`АЯ
открит е !" - се смееха
злочестините ...

Категория:

Comments

"Пътят към РАЯ
открит е!" - ликуваха
безкрай душите...

Pages