ПОМОЩ !...

Има в мирогледа
повреда !...

И
душеотдалечаваща !...

И
духозаприходяваща !...

Категория:

Comments

В мирогледа
има повреда
щом себе си гледа...
/Светът е широк и всяко стесняване води до душеотдалечаване, т. е. до липса или тесен мироглед. Адмирации за акцента, rhymefan!/

Pages