зар`аза

Прозореца на мимолетността

с перд`е от с`ълзи затъмнѝх ...

Обгърна ме и мене самота ...

И ст`ана непосѝлно като (в) стих ...

Категория: