за да не бъдат ...

За да не бъдат
послушни , съзиждат си
кули въздушни ...

Категория: