( *** )

ОБРЯЗВАНЕТО
НАЙ - ВЕЛЍКО ... ЛЮБОВТА
Е , наш ВЛАДЍКО !!!

Категория:

Comments

Вдъхновение
най-велико - Любовта
е, наш Владико!

По Angel Popov -

„Вдъхновение
най-велико - Любовта
е , наш Владико !“ :

ЛЮБОВТА Е НАЙ -
ВЕЛЍКО , наш ВЛАДЍКО ,
ВДЪХНОВЕНИЕ !!!

Pages