( *** )

В пар`ите , ако
позвол`ите , коренът
на злото скрит е ...

Категория:

Comments

в пар`ите трябва
да се търсят к`орените
на злин`ите

Точно в десятката, rhymefan!

Pages