По Wendy - „Не всекиму ...“

По Wendy -

„Не всекиму е
щастие отсъдено
Муза да бъде.“ :

мỳзите ѝскат
все тè да са гвòздей на
всяка бесèда

Категория:

Comments

Тамѝрис
сѝреч
Òмир

с речта си
ги надвѝ

и те го
ослепѝха

ревнѝтелно

.................................

увѝ

Pages