лични местоимения в именителен падеж ; изявително и повелително наклонение на два глагола

Не се за нищо
на света предавам , а
се отстоявам ...

Не се за нищо
на света предаваш , а
се отстояваш ...

Не се за нищо
на света предава , а
се отстоява ...

Не се за нищо
на света предаваме , а
се отстояваме ...

Не се за нищо
на света предавате , а
се отстоявате ...

Не се за нищо
на света предават , а
се отстояват ...

...................................................

Не се за нищо
на света предавай , а
се отстоявай !...

Не се за нищо
на света предавайте , а
се отстоявайте !...

Категория: