( *** )

любов е и да
се привличат атомът
и електронът

Категория:

Comments

Точно така, rhymefan! Заложена е в основата на Мирозданието...

Pages