мѝ , тѝ , мỳ , ѝ , мỳ , нѝ , вѝ , Вѝ , ѝм

омразата не
мѝ подхожда* и към мрак
ме съпровожда*

омразата не
тѝ подхожда* и към мрак
те съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
ѝ подхожда* и към мрак
я съпровожда*

омразата не
мỳ подхожда* и към мрак
го съпровожда*

омразата не
нѝ подхожда* и към мрак
ни съпровожда*

омразата не
вѝ подхожда* и към мрак
ви съпровожда*

омразата не
Вѝ поджожда* и към мрак
Ви съпровожда*

омразата не
ѝм подхожда* и към мрак
ги съпровожда*

...........................................................................

под влияние на четиристишието :

„Слънцето трепти , захожда*
зад зелената гора .
Млад юнак си кон извожда*
из железни си врата ...“ и т.н.

Категория:

Comments

Всеобхватен хайку-анализ на прекрасната юнашка песен, rhymefan!
Любов човечна
ни подхожда и към Бог
ни съпровожда...

ЛЮБОВТА Е НАЙ
НА ВИСОТА , защото
и омразата

в ЛЮБОВ превръща !!! ТЯ Е
ВЕЗДЕСЪЩА , БОГ И РАЙ !!!

Моето лаѝческо предчувстие за „РАЙ“ е , че произлиза от „РА“ - ( рекс , раджа ) -
сиреч „ЦАР“ и „Й“ - „Ѝ-КРАТКО“ - най - кратката буква (полубуква , полузвук) , с която се изразява ВСИЧКОТО , ВСЕОБХВАТНОТО , Й(АХВЕ) = ЯХВЕ = АЗ СЪМ ТУК = сиреч БОГ .
Сиреч „РАЙ“ би следваво да значи ЦАР-БОГ и/илѝ
ЦАРСТВО БОЖИЕ ...

Pages