между вèрите

между вèрите
мостът ... нòси ѝмето
„веротърпѝ - мост“

Категория: