( *** )

от езѝка е
на Шèкспир - да не сè на
„Вѝ“ общỳва днèс

Категория: