( *** )

нèка се творѝ
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

нèка се градѝ
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

................................................

нèка б`ъхта се
за СЛÀВА БÒЖИЯ и
Слàва Б`ългарска

Категория:

Comments

нèка б`ъхта се
за СЛÀВА БÒЖИЯ и -
на Нарòдите

/по rhymefan/
Нека живеем
по волята Божия
и на народа...

Pages