( *** )

„поèт“ е нèщо
услòвно и нѝкак не è
здравослòвно

..............................................................

но „СТЍХ“ е НЕЩО
БЕЗУСЛОВНО !!! ЍСТИНСКО
и ВЪЗЧУТОВНО !!!

Категория:

Comments

Така е, rhymefan, всичко има цена, която се плаща. Някой с левчета, друг със живота си.
БОТЕВ
Поетът смъртен
за своя стих безсмъртен
плаща със живот...

Pages