( *** )

Коèто жив`я , ...
... бе ... увѝ ... на живòта ...
... едвà ... черновà ...

.............................................................

Едвà черновà
бе , коèто в живòта ...
... увѝ ... изжив`я ...

Категория: