( *** )

поезията
тлàска грешниците към
покаяние

Категория: