( *** )

хàйка на шàйка
хайкà устроѝха и
РÀЙ в тях открѝха

.....................................

хàйка на шàйка
хайкà устроѝха и
РÀЯ открѝха

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Наниз от х'айка
брилянтни редиха и
дар сътвориха...

Pages