( *** )

филосòфската
поèзия нарàвно с
поетѝчната

филосòфия са двè
странѝ на еднò ц`яло

...............................................

поетѝчната
филосòфия врèдом с
филосòфската

поèзия бѝват двè
странѝ на еднò ц`яло

Категория:

Comments

Както очите си приличат, но не са еднакви, така и философската поезия и поетичната философия са два погледа към едно цяло. Адмирации за различните погледи към неделимото цяло, rhymefan!

Благодаря за пореден път , господин Попов !

Мътно-неясни
нещата са ! Как да сме
небезучастни ?!...

Според -
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%... -
„Философията (от гръцки: φιλοσοφια, от φιλεῖν — обичам и σοφία — мъдрост)“ .

Според -
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F -
„Поезията (от гръцки: ποίησις, „творчество, творение“)“ .

От двете „Според“ може би изводът е следният :

изглежда
философите обичат
мъдростта

досущ
като поетите -
те мъдрят обичта

Pages