( *** ) - по нарòдна м`ъдрост

Пр`ъст да подадèш ,
ръкà* ще ти отк`ъснат ,
бèз да разберèш ...

---------------------------

душà*
сърцè*
живòт*
любòв*
съдбà*
мечтѝ*

Категория: