международен ден на театъра

„Театър*“ вместо
„място за зрелища“ , пò
глòжди да знàчи

„божествен лек“ както и
„божествено лекарство“ ...

........................................................................................................................................

* от гръцки θέατρον - място за зрелища

( https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80 )

θεός (гр.) - Бог
Ιατρική (гр.) - медицина , лекарство
ιατρόσ (гр.) - лекар

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Театралното
сродява реалното
с идеалното.

Pages