( *** )

Пролет!
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Цъфти!

Категория:

Comments

опит за уточнение :

На немски език „ВЪЗКРЕСЕНИЕ“ - („AUFERSTEHUNG“ , звучѝ „ÀУФЕРЩÈУНГ“) - е от женски род .
На немски език от женски род са и почти всички цветя .
Идеята е , че ВЪЗКРЕСЕНИЕ е цвете , което
цъфти (напролет или - с ВЯРА В БОГ - вечно - сѝреч - „Всеки ден е ВЕЛЍКДЕН !!!“) !!!

В древността божеството е било от женски и мъжки род. Например Майката Гея. Сигурно затова възкресението на немски е от женски род. Все пак е ново раждане. По български май е намерен дипломатичен среден вариант - между мъжки и женски род. Наистина всеки ден е Великден! Дано не го забравяме...

ХРИСТÒС ВОСКРÈСЕ !

опит за търсене на думи , смислово еднакви с думата от среден род - „ВЪЗКРЕСÈНИЕ“ :

в мъжки род -

ВЪЗКРÈС - пример : ЧЕСТЍТ ВЪЗКРÈС ХРИСТÒВ !

в женски род -

ВЪЗКРÈСНОСТ - пример : ЧЕСТЍТА ВЪЗКРÈСНОСТ ХРИСТÒВА ! ,

ВЪЗКРЕСÈНОСТ - пример : ЧЕСТЍТА ВЪЗКРЕСÈНОСТ ХРИСТÒВА ! ,

ВЪЗКРÈСИЙНОСТ - пример : ЧЕСТЍТА ВЪЗКРÈСИЙНОСТ ХРИСТÒВА ! ,

ВЪЗКРЕСÈНИЙНОСТ - пример : ЧЕСТЍТА ВЪЗКРЕСÈНИЙНОСТ ХРИСТÒВА !

Pages