09.05.1945 - 09.05.2015

Днес Европа и
светът на северния
брат благодарят!

...............................................

Днес Европа и
светът на теб, СССР,
благодарят!

Категория:

Comments

/по rhymwfan/
Европа днеска
и светът на руския
войн благодарят!

Pages