нека е

Под дъното аз
съм, а ти на(д) върха си
и нека е мир...

...........................................

Ти на(д) върха си,
а аз съм под дъното
и нека мир е...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
На дъното съм,
на връх самотен/а/ ти си,
но нека е мир!

Pages