под влияние на една охудожествена от авторката си снимка

очѝ морето съзерцават

и му вълните проследяват

с безброй усмивки го даряват

и си го в себе си вселяват

и залез е
и Слънчо свети

и още праща му
привети

Категория: