страстта

страстта към многосттà е суета

( възстановка от несъществуващия вече сайт http://chovekat.bg )

Категория: