опит за преход от „хайку“ към „танка“

Стихът, изваден
от стихопекарната,
пàри, та жàри,

а стихопекарят: „Все,
рòжбе, да жàриш!“ - редѝ!...

Категория: