За тридесет сребърника

Най-голямото
ДОБРО, разменено за
сребро, е ЛЮБОВ!!!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Най-голямото
Добро, продадено за
сребро, е Господ!

Pages