Пребиване на 64-годишен от 16-годишен „ученик“

освирепява
се и озверява се
в една „държава“

и за кой ли път по ред
не се овъзмездява

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Всяка държава
озверява, в която
зло управлява...

По Angel Popov -

„Всяка държава
озверява, в която
зло управлява...“ :

Ако държава,
от зло управлява се,
тя озверява...

По Angel Popov -

„Всяка държава
озверява, в която
зло управлява...“ :

Всяка държава,
от зло управлявана*,
освирепява...

=========================

респективно: *щом зло управлява я,

Pages