Благовещение

Дево*, блажена
си ти сред жените! Теб
Бог осенѝ те

с Агнèц - Любовта Който
да възцарѝ на света!

...................................................................................................................................................................

*По Евангелие на Лука,
глава първа,
стихове двадесет и шест - тридесет и осем

извор:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5...

Категория:

Comments

Благовещение за теб и твоите близки, rhymefan!
Свети Лука сигурно е много щастлив, че неговите
божествени слова звучат и в съвременен хайку стил...

Pages