*Съвпадение или скрито послание

„**Математика“
е, което те тѝка
към познание…

====================================================

„**матема“ - от езика на траките - „познание“ -
според професор Александър Фол

…………………………………………………………………………….

„канартикин“ - от езика на древните българи -
(условно „прабългари“) - „престолонаследник“ -
когото някой „**тѝка“, (тласка, възпитава),
за да стане „тѝканият“
„канара“ - сиреч - „твърдина“
за своя народ

====================================================

*препечатка от
несъществуващия вече сайт
http://chovekat.com

Категория:

Comments

МАТЕМАТИКА /по rhymefan/
Матема значи
нашето познание,
според траките.

Pages