В сърцето

Поет ли е, се
вслушва в сърцето си, а
не в разума си...

Категория: