С любов...

При все че трънен
бил венецът, носел го
с любов АГНÈЦЪТ...

Категория:

Comments

При все че трънен
бил венецът, му простил
с любов АГНÈЦЪТ...

Pages