Отнеха

Отнеха роза
от розов храст... Заплака
тя с прашец по длан...

Категория: